FAQ

Tästä löydät vastauksia usein esitettyihin yleisimpiin kysymyksiin. Huomaa, että nämä tiedot eivät korvaa lääkärin ja potilaan välistä keskustelua.

 

Kuinka yleinen aorttaläpän ahtauma on?

Sydämen aorttaläpän ahtauma on pääasiassa iäkkäiden ihmisten sairaus. Aorttaläpän ahtaumasta eli aorttastenoosista kärsii arvioiden mukaan 1,4 prosenttia 65–74-vuotiaista, 2,8–4,6 prosenttia 75–85-vuotiaista ja 10 prosenttia yli 85-vuotiaista. Aorttaläpän ahtauma on yleisin sydämen läppävika Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kohonneen verenpaineen ja sepelvaltimotaudin jälkeen se on kolmanneksi yleisin sydän- ja verenkiertojärjestelmän sairaus.

 

Miten aorttaläpän ahtauman voi tunnistaa ajoissa?

Aorttaläpän tavallinen oire on rasituksessa ilmenevä rintakipu. Tarkkaile fyysistä suorituskykyäsi: tuntuuko esimerkiksi portaiden nouseminen raskaammalta kuin ennen? Väsytkö tai hengästytkö aikaisempaa nopeammin jopa pienissä ponnistuksissa? Tunnetko silloin huimausta tai oletko pyörtynyt? Kirjaa muistiin oireet ja niiden ilmaantuminen.  Mene tarvittaessa lääkärin vastaanotolle selvittämään oireiden syyt, sillä esimerkiksi aorttaläpän ahtauma voi olla pitkään myös oireettomana.

 

Voiko aorttaläpän ahtaumaa hoitaa lääkkeillä?

Lääkehoidolla ei voida parantaa aorttaläpän ahtaumaa tai hidastaa sen edistymistä. Lääkkeillä voidaan kuitenkin vähentää oireita. Ainoa tehokas hoitokeino on tekoläpän asentaminen.

 

Mitä tapahtuu, jos en suostu hoitoon?

Aorttaläpän ahtauma on vakava, etenevä sairaus, joka voi huonontaa elämänlaatua ja lyhentää eliniän odotetta huomattavasti. Hoitamaton aorttaläpän ahtauma voi johtaa kuolemaan 50 prosentissa tapauksista kahden vuoden kuluessa oireiden alkamisesta. Keskustele lääkärisi kanssa hoitovaihtoehdoista. Aorttaläpän ahtaumaa voidaan nykyisin hoitaa hyvin.

 

Miten tekoläppä muuttaa elämänlaatuani?

Tekoläppä lievittää aorttaläpän ahtauman oireita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä parantaa elämänlaatua huomattavasti.

 

Kuka päättää minulle sopivimmasta hoidosta? Avosydänkirurginen aorttaläppäleikkaus vai tekoläpän asennus katetritekniikalla eli TAVI?

Aorttaläpän ahtaumaa hoidetaan asentamalla tekoläppä avosydänleikkauksessa tai katetritoimenpiteessä (TAVI). Hoitomenetelmää arvioi sydänsairauksien hoitoryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi sydänkirurgi, kardiologi ja anestesiologi. He ottavat ehdotuksessaan huomioon ikäsi, terveydentilasi ja sinulle tehdyt tutkimustulokset. Kardiologian ja sydänkirurgian erikoislääkärit kertovat sinulle eri menetelmistä ja niiden vaikutuksista. Pyydä asiantuntijoita selittämään sinulle sairautesi ja sen hoitovaihtoehdot mahdollisimman tarkasti. Ota selvää, mistä saat lisätietoa.

 

Millaisille potilaille suositellaan avosydänkirurgista läppäleikkausta?

Aorttaläppäleikkausta (AVR) suositellaan lääketieteellisin perustein kaikille potilaille, joilla on oireita aiheuttava aorttaläpän ahtauma. Katetrimenetelmää (TAVI) suositellaan vain potilaille, joilla leikkauksiin liittyy korkean iän tai vakavan sairauden aiheuttama riski. Jos diagnosoitu aorttaläpän ahtauma ei aiheuta vielä oireita, kardiologi voi arvioida leikkaustarpeen myöhemmin uudelleen.

 

Millaiset tulokset avosydänkirurgisella läppäleikkauksella on?

Aorttaläppäleikkaus (AVR) on osoittautunut luotettavaksi hoitomenetelmäksi useiden kymmenien vuosien ajan. Nykyisin se on vakiintunut käytäntö aorttaläpän ahtauman hoidossa. Toimenpide parantaa potilaiden ennustetta merkittävästi.

 

Millaisia komplikaatioita avosydänkirurgiseen läppäleikkaukseen voi liittyä?

Aorttaläppäleikkausta (AVR) pidetään turvallisena hoitomuotona. Tekoläppä parantaa potilaiden elämänlaatua. Kirurgisiin toimenpiteisiin liittyy kuitenkin aina riski, mutta tässä se on kuitenkin hyvin pieni. Riskiin vaikuttavat sairauden vakavuus, muut sairaudet ja potilaan fyysinen kunto. Mahdollisia komplikaatioita voivat olla esimerkiksi rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta, verenvuodot tai verenhyytymishäiriöt. Keskustele lääkärisi kanssa ennen toimenpidettä henkilökohtaisista riskeistäsi.

 

Tunnenko jotain leikkauksen aikana tai sydän-keuhkokoneen käytön aikana?

Et tunne. Saat muutama tunti ennen leikkausta rauhoittavaa lääkettä. Toimenpide suoritetaan yleisnukutuksessa. Anestesialääkäri huolehtii sinusta ja valvoo tilaasi koko leikkauksen ajan.

 

Millaisille potilaille TAVI-menetelmä sopii?

Tällä hetkellä tekoläppä asennetaan katetrin avulla (TAVI) vain potilaille, joilla avosydänleikkaukseen arvioidaan liittyvän liikaa riskejä. Niitä voivat olla vakavat keuhko-, sydän- tai munuaissairaudet sekä potilaan korkeasta iän aiheuttama huono yleiskunto. Heille TAVI on yleensä ainoa mahdollinen hoito.

 

Missä TAVI-toimenpide tehdään ja kuka sen tekee?

Katetrin avulla tehtävän tekoläpän asentamisen tekee sydänsairauksien hoitoryhmä. Hoitoryhmään kuuluvat kardiologian erikoislääkäri, sydänkirurgi, anestesialääkäri ja kuvantamisen asiantuntija. He ovat saaneet TAVI-menetelmään erikoiskoulutuksen ja -opastuksen. Toimenpiteitä tehdään kaikissa yliopistosairaaloissa, joissa voidaan taata hoidon korkea laatu ja tarvittava osaaminen.

 

Kuinka kauan TAVI-toimenpiteitä on tehty?

Ensimmäinen aorttaläppäproteesi asennettiin katetrin avulla Ranskassa vuonna 2002. Suomessa TAVI-toimenpiteitä on tehty vuodesta 2008 lähtien.

 

Millaisia komplikaatioita TAVI-toimenpiteen aikana tai sen jälkeen voi ilmetä?

Useimmiten toimenpiteeseen ei liity merkittäviä komplikaatioita, mutta joskus sekin on mahdollista. Yksilölliset riskit liittyvät potilaan ikään, aiempiin sairauksiin tai aiempiin leikkaushoitoihin. TAVI-toimenpiteen mahdollisia komplikaatioita voivat olla nivusverenvuodot sekä uuden läpän ja suonenseinän välinen vuoto (ns. paravalvulaariset vuodot). Tähänastiset tutkimukset ja kokemukset ovat osoittaneet, että TAVI-toimenpide on samanveroinen menetelmä kuin kirurgiset menetelmät.

 

Onko TAVI-toimenpiteen pitkäaikaisvaikutuksista tehty tutkimuksia?

TAVI-toimenpide on verrattain uusi menetelmä, joten siitä on vähemmän kokemusta kuin vuosikymmeniä onnistuneesti suoritetuista avosydänleikkauksista. Vuosina 2014–2015 julkaistiin ensimmäiset tiedot lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista uudella menetelmällä. TAVI-toimenpide pidensi elinaikaa merkittävästi aorttaläpän ahtaumasta kärsivillä potilailla, joille ei voitu tehdä avosydänleikkausta verrattuna potilaisiin, jotka saivat vain lääkehoitoa. TAVI-potilaiden viiden vuoden ennuste oli verrattavissa avosydänleikkauksen läpikäyneeseen potilasryhmään.

 

Kuinka pitkä toipumisaika tekoläpän asennuksessa on?

Avosydänleikkauksessa potilaat ovat sairaalassa yleensä 7–10 vuorokautta. Tarvittaessa potilaalle järjestetään kuntoutumispaikka oman kotikunnan sairaalasta 4–5 päivää leikkauksen jälkeen. TAVI-toimenpiteessä oletettu toipumisaika on noin kahdesta neljään viikkoon, mutta potilaat pääsevät kotiutumaan sairaalasta pääsääntöisesti jo muutaman päivän jälkeen toimenpiteestä.

 

Saanko rasittaa itseäni, jos minulle on asennettu tekoläppä?

Nykyaikaiset tekoläpät mahdollistavat paluun aktiiviseen elämäntapaan. Säännöllinen liikunta, kuten kävely, pyöräily ja uiminen, ovat hyväksi ja nostavat suorituskykyä. Oman kardiologin kanssa on syytä keskustella esimerkiksi kilpaurheilun jatkamisesta.