Hoitovaihtoehdot

Aorttaläpän ahtauman hoito

Vaikean aorttaläpän ahtauman hoitoon ei riitä lääkitys. Ainoa tehokas hoitovaihtoehto on aorttaläpän vaihto uuteen. Jos ahtauma pahenee ajan kuluessa, sydäntiimi suosittelee erilaisia vaihtoehtoja ahtautuneen aorttaläpän vaihtamiseen.

Aorttaläpän vaihtoon on eri vaihtoehtoja, joista yleisimmät ovat TAVI (katetrin avulla tehtävä aorttaläppäproteesin asennus) ja avosydänleikkaus.


Kirurginen aorttaläpän vaihto

Tavallisesti vaikea aorttaläpän ahtauma hoidetaan kirurgisesti. Ahtautunut aorttaläppä vaihdetaan uuteen avosydänleikkauksessa. Menetelmä on ollut käytössä yli 55 vuotta, ja vuosittain sillä hoidetaan yli 250 000 potilasta.

Sydänkirurgi poistaa potilaalta ahtautuneen aorttaläpän ja korvaa sen joko mekaanisella tai biologisella läppäproteesilla.

Aorttaläppä voidaan nykyään vaihtaa joiltakin potilailta myös mini-invasiivisella eli mahdollisimman vähän kajoavalla leikkaustekniikalla pienempien viiltojen kautta.


Katetrin avulla tehtävä aorttaläppäproteesin asennus eli TAVI

Katetrin avulla tehtävää aorttaläppäproteesin asennusta voidaan harkita, jos potilas sairastaa vaikeaa aorttaläpän ahtaumaa eikä avosydänleikkausta potilaan terveydentilan vuoksi suositella. TAVI on avosydänleikkausta uudempi menetelmä, jonka ansiosta uusi aorttaläppä voidaan asentaa avaamatta potilaan rintakehää. Myöskään sydän-keuhkokonetta ei tarvita toisin kuin avosydänleikkauksessa.

TAVI-menetelmässä aorttaläppäproteesi viedään stentin avulla aortan tyveen joko reisivaltimon kautta tai pienestä rintaan tehdystä viillosta. Stentti laajennetaan pienen ilmapallon avulla, jolloin ahtautunut aorttaläppä jää puristuksiin stentin ympärille ja läppäproteesi pysyy tukevasti paikoillaan.


TAVIn hyödyt

Katetrin avulla tehtävä aorttaläppäproteesin asennus nivusten kautta (TAVI) on potilaalle vähemmän kivulias kuin avosydänleikkaus. Toimenpide- ja sairaalassaoloajat ovat lyhyemmät, ja toipuminen on huomattavasti nopeampaa. Siinä missä toipumisaika avosydänleikkauksesta on kuudesta kahdeksaan viikkoa, vastaava aika TAVI:n jälkeen on kahdesta neljään viikkoa. Sekä avosydänleikkaus että aorttaläppäproteesin asennus nivusten kautta (TAVI) ovat tutkitusti tehokkaita aorttaläpän ahtauman hoitomuotoja. Ne lieventävät oireita ja edistävät normaalin toimintakyvyn palautumista.


Kuten millä tahansa kajoavilla toimenpiteillä, myös näillä leikkausmenetelmillä on riskejä. Siksi vaihtoehtoja kannattaa punnita huolellisesti hoitavan lääkärin kanssa.


Etsi sydänkeskus