Mikä on sydämen aorttaläpän ahtauma?

Aorttaläpän ahtauma on tavallinen sydänsairaus erityisesti ikääntyneillä. Se on tavallisin hoitoa edellyttävä läppävika länsimaissa. Terveessä sydämessä neljä sydänläppää säätelee elimistössä kiertävän veren virtausta. Jos jokin sydänläpistä sairastuu tai vammautuu, sydän kuormittuu, mikä voi pitkällä aikavälillä johtaa sydämen ylirasitukseen ja henkilön vakavaan sairastumiseen.

Aorttaläpässä on kolme purjetta, jotka terveinä ovat pehmeitä ja joustavia. Aorttaläpän ahtauma on ikääntymiseen liittyvän aktiivisen sairauden viimeinen vaihe. Sairauden edetessä aorttaläpän purjeet saattavat tulehtua, arpeutua tai kalkkiutua, mikä puolestaan voi johtaa purjeiden jäykistymiseen.

 

Aorttaläpän ahtauma lukuina

  • 7 % yli 65-vuotiaista ja 10 % yli 85-vuotiaista kärsii aorttaläpän ahtaumasta.
  • Aorttaläpän ahtauma eli aorttastenoosi on yleisin sydänläppäsairaus Euroopassa
  • Niistä potilaista, joille sairaus aiheuttaa oireita, noin 50 % on elossa kahden vuoden kuluttua ja noin 20 % viiden vuoden kuluttua

Miten aorttaläpän ahtauma vaikuttaa sydämeen?
Aorttaläpän ahtauma heikentää sydänläpän kykyä avautua ja sulkeutua kokonaan. Läppäpurjeen kalkkiutuminen on aorttaläpän ahtaumalle ominaista. Läppäpurjeet ovat kudosliuskoja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat yksisuuntaisen verenkierron ohjaamiseksi sydänläpän kautta. Kalkkiutuminen voi jäykistää purjeita ja siten heikentää happipitoisen veren kiertoa keuhkoista aivoihin ja elimistöön, mikä voi aiheuttaa hengenahdistusta ja äärimmäistä väsymystä.

Miten aorttaläpän ahtaumaa voidaan hoitaa?
Aorttaläpän ahtaumaan ei ole olemassa lääkehoitoa, vaan ainoa hoitovaihtoehto on ahtautuneen läpän vaihto uuteen. Aorttaläppä voidaan vaihtaa kahdella tavalla, joko kirurgisesti avosydänleikkauksessa tai TAVI-toimenpiteellä, jossa aorttaläppäproteesi asennetaan katetrin kautta valtimoon. TAVIa käytetään ensisijaisesti tilanteissa joissa avosydänleikkaus ei ole potilaan terveydentilan vuoksi mahdollinen.

Voit lukea lisää aorttaläpän vaihtamisesta täältä.


Terve sydänläppä

Terve sydänläppä

Kalkkiutunut sydänläppä

Kalkkiutunut sydänläppä