Sanasto

 

Aortta

Aortta on sydämen vasemmasta kammiosta lähtevä suuri verisuoni, ison verenkierron valtavaltimo.

 

Aorttaläppä

Aorttaläppä on yksi neljästä sydänläpästä. Se sijaitsee vasemman kammion ja aortan välissä ja estää sydämen pumppaaman veren paluun sydämeen sydämen supistuksen jälkeen.

 

Arteriat

Arteria on verisuoni, joka johtaa veren sydämestä hiussuoniin päin.

 

Auskultaatio

Auskultaatio on kuuntelututkimus, jossa lääkäri kuuntelee kehoa esimerkiksi stetoskoopilla.

 

Aorttaläppäleikkaus

Aorttaläppä vaihdetaan yleensä avosydänleikkauksella. Aorttaläppäleikkauksesta (AVR) on vuosikymmenien kokemus. Leikkaus on iso, mutta voidaan nykyisin tehdä turvallisesti.

 

Aorttaläpän asentaminen katetritoimenpiteenä (TAVI)

Menetelmä, jossa aorttaläppä asennetaan katetrin avulla. Sydän-keuhkokonetta tai potilaan rintakehän laajaa avausta ei tarvita.

 

Biologinen läppä

Eläinmateriaalista, kuten sian aorttaläpästä tai naudan sydänpussista valmistettu läppäproteesi.

 

Dyspnea

Dyspnea tarkoittaa hengenahdistusta.

 

Elektrokardiografia (EKG)

EKG:llä eli ”sydänfilmillä” rekisteröidään sydämen sähköistä toimintaa iholle kiinnitettävien elektrodien välityksellä. EKG:llä voidaan tutkia sydämen rytmiä. Pitkäaikais-EKG rekisteröi sydämen rytmiä 24 tunnin ajan, lepo-EKG sydämen lepotilaa ja rasitus-EKG rekisteröi sydämen rytmiä pyöräergometrillä fyysisessä rasituksessa.

 

Endokardiitti

Endokardiitti on sydämen sisäkalvon tulehdus, jonka yleisin aiheuttaja on bakteeritulehdus.

 

Eteinen

Sydämen eteinen on yksi neljästä sydämen ontelosta. Vasen ja oikea eteinen ottavat vastaan laskimoista palautuvan veren.

 

Hiippa- eli mitraaliläppä

Mitraaliläppä on yksi neljästä sydänläpästä. Se sijaitsee vasemman eteisen ja vasemman kammion välissä ja estää veren takaisinvirtauksen sydämen supistuessa. Läpän muoto muistuttaa piispanhiippaa (mitraa).

 

Kaikukardiografia

Sydämen ultraäänitutkimus on keskeinen sydänlääkärin työkalu, jolla tutkitaan sydämen rakennetta ja toimintaa. Sen avulla saadaan tietoa myös läppävioista.

 

Koronaariangiografia

Koronaariangiografia on sydämen kuvantamismenetelmä, jossa sepelvaltimot (koronaarivaltimot) saadaan näkyviin varjoaineen avulla.

 

Koronaaritauti

Toinen nimitys sepelvaltimotaudille.

 

Laskimot eli veenat

Laskimot ovat verisuonia, jotka kuljettavat veren sydämeen.

 

Läppäinsuffisienssi

Läppäinsuffisienssi eli läppävuoto syntyy, kun sydänläppä ei ole tiivis. Tämä aiheuttaa veren takaisinvirtauksen, jolloin veri pääsee virtaamaan takaisin sydämeen läpän ohi.

 

Läppäproteesi

Läppäproteesi eli tekoläppä voi olla biologisesta kudoksesta tai tekoaineesta.

 

Läppäpurjeet

Sydänläpässä on kaksi tai kolme vahvaa kudoskerrosta, läppäpurjetta. Jokaisen sydämenlyönnin yhteydessä ne avautuvat ja sulkeutuvat, noin kerran sekunnissa, yhteensä yli 350 miljoonaa kertaa vuodessa.

 

Mekaaninen läppä

Mekaaninen läppä on sydänläppäproteesi. Se koostuu läppärenkaasta ja useimmiten kahdesta läppäpurjeesta, jotka on valmistettu metallista tai muovista.

 

Mini-invasiivinen kirurgia

Mini-invasiivisessa kirurgiassa käytetään tekniikkaa ja instrumentteja, jotka vaativat huomattavasti pienemmän leikkaushaavan kuin perinteinen kirurgia.

 

Pallokatetri

Pallokatetria käytetään pallolaajennuksessa. Taipuisa muoviputki viedään ahtautuneeseen verisuoneen. Sen päähän kiinnitetty pallo laajennetaan korkealla paineella ahtautuneessa suonenkohdassa.

 

Sepelvaltimot

Sepelvaltimot (koronaarivaltimot) huolehtivat sydämen omasta hapen ja ravinteiden saannista. Niitä on kaksi ja ne ovat mehupillin vahvuisia.

 

Stetoskooppi

Lääketieteellinen instrumentti, jolla lääkärit kuuntelevat kehon ääniä.

 

Sydämen ontelot

Sydämen ontelot ovat: vasen ja oikea eteinen, joiden tehtävä on vastaanottaa laskimoista (veena) virtaava veri. Vasen ja oikea kammio pumppaavat veren valtimoihin (arteria).

 

Sydänkatetri

Sydänkatetrilla tutkitaan sydämen, läppien ja sepelvaltimoiden toimintaa ja tilaa. Sydänkatetri on ohut, taipuisa muoviputki, joka viedään laskimoon tai valtimoon.

 

Sydänläpät

Sydämessä on neljä läppää: kaksi eteiskammioläppää, (hiippa- eli mitraaliläppä ja kolmipurje- eli trikuspidaaliläppä) sekä aorttaläppä ja keuhkovaltimoläppä. Sydänläppien tärkeä tehtävä sydän- ja verenkiertojärjestelmässä on huolehtia verenkierron oikean suunnan ylläpitämisestä.

 

Sydän- ja verenkiertojärjestelmä

Sydän- ja verenkiertoelimistön keskeiset osat ovat sydän, valtimot, hiussuonet ja laskimot. Valtimoverenkierto kuljettaa kudoksiin happea ja energia- ja rakennusaineita. Laskimoverenkierto kuljettaa hiilidioksidin ja muut haitta-aineet soluista pois. Sydän-keuhkokone

Lääketieteellinen tekninen laite, joka korvaa sydämen pumppaustoiminnan ja keuhkojen toiminnan sydänleikkauksen ajan.

 

Ventrikkeli

Toinen nimitys sydämen kammiolle.